SAN FRANCISCO
Oekrane?
Oekrane
Rusland
Loegansk
Donetsk
Doema
Oekraense
Laboratoriumapen
Democraten
NAVO
Middellandse
Oekrane’
Navo
Daarover
San Francisco
in de pers
-
Weer
SFO
Enquete

  |  
 
nieuw bericht
bericht react. laatste
plaats nu uw eerste bericht
 
nieuw bericht:

naam:

onderwerp:

tekst: